Bộ mở rộng SmartLiving

950.000 

Thiết Bị Mở Rộng Sóng Smartlingving SRE giúp mở rộng phạm vi tiếp cận cho trung tâm SRM/  STK để điều khiển các thiết bị tại các vị trí phòng khác nhau. Đồng thời, đo lường và thông báo nhiệt độ, độ ẩm của môi trường